SEZGİ

Sezgisellik sadece seçilmiş insanlara verilmiş bir özellik olmayıp her insanda farklı şekillerde de olsa mutlaka bulunan bir duyudur. Tıpkı zekâ gibi bazı insanlar diğerlerinden daha sezgisel olabilirler. Yine sezgileri güçlü olsa da bunun farkında olmayan insan onu köreltebileceği gibi sezgilerinin varlığının farkına varıp onu geliştirebilmesi de mümkündür.

Sezgiselliğin hayatımızı kolaylaştıran bize bahşedilen 6.duyumuz olduğu kanısındayım. Çeşitli kitaplarda sezgiselliğin 6.Duyu olduğundan bahsedilmektedir. Son yıllarda sezgiselliğin farkındalığını artırmak için çeşitli kitaplar yayınlanmaktadır.

Hızlı ve daha doğru bir bilgi için sezgilerimizi geliştirmemizin faydası olacaktır. Deneyimlerimizle edindiğimiz tecrübelerimiz hızla artan dünya sorunlarına cevap verememektedir.

1 2 3 10